อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 8 6 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ และจังหวัดสงขลา
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4/2561 1 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดเชียงราย
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3/2561 22 มิ.ย. 2561 20 ก.ค. 2562 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดตรัง
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2/2561 23 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1/2561 23 เม.ย. 2561 22 พ.ค. 2561 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4/2560 3 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดมหาสารคาม
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3/2560 3 ก.ค. 2560 1 ส.ค. 2560 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสงขลา
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2/2560 2 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดลำปาง
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7 22 พ.ค. 2560 8 มิ.ย. 2560 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1/2560 26 เม.ย. 2560 26 พ.ค. 2560 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และจังหวัดหนองคาย
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Public Financial Management รัฐบาลสิงคโปร์ 4 พ.ค. 2562
Co-operative Microfinance รัฐบาลมาเลเซีย 5 มิ.ย. 2561
Economic Planning and Management รัฐบาลมาเลเซีย 17 พ.ค. 2561
Performance Audit Course รัฐบาลมาเลเซีย 17 พ.ค. 2561
Checkpoint Competencies in Goods Clearance Programme รัฐบาลสิงคโปร์ 23 มี.ค. 2561
Managerial and Financial Support for Small and Medium Enterprises รัฐบาลญี่ปุ่น 26 ก.พ. 2561
Public procurement รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 6 ก.พ. 2561
Technology Tools for SME Growth in ASEAN รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 22 ก.ย. 2560
Green Freight and Logistics Development รัฐบาลไทยร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง 9 ส.ค. 2560
Korean Language and understanding รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 17 ก.ค. 2560
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
การฝึกอบรมหลักสูตร Energy Sector Management in the GMS Learning Program ADB รายละเอียด
National Single Window For ASEAN รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น รายละเอียด
Master in Public Management (MPM) Lee Kuan Yew School of Public Policy รายละเอียด
โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ กระทรวงการคลัง รายละเอียด
การพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2554 (EDP) กระทรวงการคลัง รายละเอียด
Strengthening Supervision of Microfinance Institutions กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักความร่วมมือประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด
โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง รายละเอียด
หลักสูตร Strengthening Supervision of Microfinance Institutions สพร. ร่วมกับ JICA และ ธกส. รายละเอียด
โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
กำหนดการชี้แจงรายละเอียด ต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ สำหรับนัก ICT (นอกเวลาราชการ) กระทรวงการคลังร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด