อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2551 13 พ.ค. 2551 13 มิ.ย. 2551 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลำปาง
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2551 6 พ.ค. 2551 4 มิ.ย. 2551 โรงแรม รามา การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตรัง
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2551 31 มี.ค. 2551 2 พ.ค. 2551 โรงแรม รามา การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2551 27 ก.พ. 2551 26 มี.ค. 2551 โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงราย
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 10/2550 26 ก.ย. 2550 25 ต.ค. 2550 โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดลำปาง
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9/2550 24 ก.ย. 2550 26 ต.ค. 2550 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯ และจังหวัดหนองคาย
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 8/2550 24 ก.ย. 2550 19 ต.ค. 2550 โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7/2550 27 ส.ค. 2550 21 ก.ย. 2550 โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ. 21 ส.ค. 2550 1 ก.ย. 2550 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6/2550 14 ส.ค. 2550 13 ก.ย. 2550 จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Public Sector Administration and Financial Management รัฐบาลสิงคโปร์ 2 มิ.ย. 2557
Certificate in Co-operative Microfinance รัฐบาลมาเลเซีย 22 พ.ค. 2557
International Certificate Course: Valuation of Special Properties รัฐบาลมาเลเซีย 2 พ.ค. 2557
International Taxation for Asian Countries รัฐบาลญี่ปุ่น 12 ก.พ. 2557
Checkpoint Competencies in Goods Clearance รัฐบาลสิงคโปร์ 28 ม.ค. 2557
Advocating a Law-oriented Infrastructure to Promote Foreign Direct Investment (C) รัฐบาลญี่ปุ่น 27 พ.ย. 2556
ความร่วมมือทางวิชาการของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 8 พ.ย. 2556
Industrial and Infrastructure Project Preparation and Appraisal รัฐบาลอินเดีย 29 ต.ค. 2556
Business Counselling and Consultancy Services for Growth and Expansion of SMEs in Developing Countries รัฐบาลอินเดีย 29 ต.ค. 2556
Capital Markets,Commodity Markets and Investment Banking รัฐบาลอินเดีย 29 ต.ค. 2556
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด