อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Stock Exchange Seminar for Asian Contries รัฐบาลญี่ปุ่น 5 เม.ย. 2550
International Course for Senior Officers of Customs on Passenger Examination รัฐบาลมาเลเซีย 29 มี.ค. 2550
International Course for Senior Officers of Customs on Narcotic Identification and Narcotic Law Enforcement รัฐบาลมาเลเซีย 29 มี.ค. 2550
Economic Development Strategy รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 28 มี.ค. 2550
Copyright Systems Developement รัฐบาลญี่ปุ่น 22 มี.ค. 2550
JBIC's Official Financial Cooperation รัฐบาลญี่ปุ่น 20 มี.ค. 2550
Computer [Project Manager for E-Government Promotion (A)] รัฐบาลญี่ปุ่น 12 มี.ค. 2550
Developing Multimedia Applications for Managers รัฐบาลมาเลเซีย 7 มี.ค. 2550
Managing Privatization รัฐบาลมาเลเซีย 7 มี.ค. 2550
Putting Ideas to Work-Strategies for Innovation-led Sustainable Growth รัฐบาลสวีเดน 5 มี.ค. 2550
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด