อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 5/2556 29 พ.ค. 2556 26 มิ.ย. 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 29 พ.ค. 2556 26 มิ.ย. 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2556 27 พ.ค. 2556 26 มิ.ย. 2556 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (นคอ.) 20 พ.ค. 2556 7 มิ.ย. 2556 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และประเทศมาเลเซีย
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2556 14 พ.ค. 2556 12 มิ.ย. 2556 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2556 6 มี.ค. 2556 3 เม.ย. 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4 29 ต.ค. 2555 22 ก.พ. 2556 ณ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 9 ก.ค. 2555 12 ส.ค. 2555 ห้องประชุม มูลนิธิ สวค. ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม.
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 5 3 ก.ค. 2555 31 ก.ค. 2555 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 4 18 มิ.ย. 2555 18 ก.ค. 2555 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Entrepreneurship for Small Business Trainers Promoters รัฐบาลอินเดีย 15 ก.ย. 2558
Innovative Leadership for Organization Growth and Excellence รัฐบาลอินเดีย 15 ก.ย. 2558
Financing Energy Efficient Buildings รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 3 ก.ย. 2558
Trainers Training on Entrepreneurship and Promotion of Income Generation Activities รัฐบาลอินเดีย 3 ส.ค. 2558
Intellectual Property Rights and Customs Enforcement รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 27 ก.ค. 2558
Security Export Control in Asia รัฐบาลญี่ปุ่น 15 ก.ค. 2558
Development Partnership : Learning South - South Cooperation รัฐบาลอินเดีย 13 ก.ค. 2558
Trainers Training on Self Help Groups Formation, Growth and Sustenance รัฐบาลอินเดีย 2 ก.ค. 2558
Small Business Planning and Promotion รัฐบาลอินเดีย 2 ก.ค. 2558
Banking Supervision รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 30 มิ.ย. 2558
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด