อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2550 6 ส.ค. 2550 6 ก.ย. 2550 จังหวัดฉะเชิงเทรา และเชียงราย
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2550 25 ก.ค. 2550 24 ส.ค. 2550 โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2550 18 มิ.ย. 2550 18 ก.ค. 2550 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2550 4 มิ.ย. 2550 29 มิ.ย. 2550 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และจังหวัดกระบี่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2550 12 มี.ค. 2550 5 เม.ย. 2550 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 10 26 ก.ค. 2549 24 ส.ค. 2549 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร Mini MM รุ่นที่ 37 23 ก.ค. 2549 15 ต.ค. 2549 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รุ่นที่ 2/2549 18 ก.ค. 2549 7 ส.ค. 2549 โรงแรมนอร์ทเทอร์นเฮอริเทจ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รุ่นที่ 1/2549 16 ก.ค. 2549 5 ส.ค. 2549 โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 64 15 ก.ค. 2549 14 ต.ค. 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Authorised Economic Operator Programme รัฐบาลสิงคโปร์ 2 ต.ค. 2556
Regional Perspective of Developing and Developed Countries Cooperation for SMEs Competitiveness,Marketing and Partnership ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) 27 ส.ค. 2556
Small Business Planning and Promotion ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) 29 ก.ค. 2556
Innovative Strategies for SME Development รัฐบาลอินเดีย 26 ก.ค. 2556
Empowerment of Women through Enterprises รัฐบาลอินเดีย 26 ก.ค. 2556
Global Trade and Business Imperative for SMEs รัฐบาลอินเดีย 26 ก.ค. 2556
Total Quality Management and ISO 9001:2008/14001:2004/BS 7799&Six Sigma รัฐบาลอินเดีย 26-07-20 26 ก.ค. 2556
Finance for Finance Executive and Manangers รัฐบาลอินเดีย 26 ก.ค. 2556
Diploma in Communication English, IT & Networking Skills รัฐบาลอินเดีย 16 ก.ค. 2556
Good Governance and Management of Rural Development Programme รัฐบาลอินเดีย 10 ก.ค. 2556
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด