อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 9 31 พ.ค. 2549 30 มิ.ย. 2549 ห้อง 501 อาคาร อาคาร 6 ชั้นดาดฟ้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 8 26 พ.ค. 2549 23 มิ.ย. 2549 หมวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์รีสอร์ท จ. สระบุรี
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 7 21 เม.ย. 2549 26 พ.ค. 2549 -
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 6 20 เม.ย. 2549 26 พ.ค. 2549 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 5 8 มี.ค. 2549 5 เม.ย. 2549 ห้อง 501 อาคาร 6 ชั้นดาดฟ้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 4 1 มี.ค. 2549 31 มี.ค. 2549 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 3 17 ก.พ. 2549 17 มี.ค. 2549 สีดารีสอทร์ จ. นครนายก
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 2 1 ก.พ. 2549 2 มี.ค. 2549 สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 รุ่นที่ 1 25 ม.ค. 2549 21 ก.พ. 2549 โรงแรมรามาการ์เด็น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Rural Development for Small-Scale Farmers through Agricultural Cooperatives Activity in Asia (B) รัฐบาลญี่ปุ่น 3 ก.ค. 2556
Strategic Empowerment of Organizations for E-Government Promotion(A) รัฐบาลญี่ปุ่น 1 ก.ค. 2556
Good Governance in an Increasingly Complex World รัฐบาลสิงคโปร์ 1 ก.ค. 2556
Seminar on China-ASEAN Financial Cooperation รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มิ.ย. 2556
Small Business Planning and Promotion รัฐบาลอินเดีย 11 มิ.ย. 2556
Trainers Training on Self Help Groups Formation, Growth and Sustanance รัฐบาลอินเดีย 10 มิ.ย. 2556
Rural Credit for Poverty Reduction รัฐบาลอินเดีย 17 พ.ค. 2556
Economic Planning and Management รัฐบาลมาเลเซีย 24 เม.ย. 2556
Master Degree in Public Policy และ Master Degree in Development Policy ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 23 เม.ย. 2556
International Taxation for Asian Countries รัฐบาลญี่ปุ่น 1 มี.ค. 2556
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด