อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 4/2557 16 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2557 11 มิ.ย. 2557 9 ก.ค. 2557 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2557 9 มิ.ย. 2557 8 ก.ค. 2557 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2557 4 มิ.ย. 2557 2 ก.ค. 2557 หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2557
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (นคอ.) 19 พ.ค. 2557 5 มิ.ย. 2557 โรงแรมใน กทม. และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (นคอ.) 2 ก.ย. 2556 20 ก.ย. 2556 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20
โครงการอบรมหลักสูตรความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง 26 ส.ค. 2556 6 ก.ย. 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคราชการ 3 ส.ค. 2556 29 ก.ย. 2556 โรงแรมดิเอมเมอรรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
Executive Development Program (EDP) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 15 ก.ค. 2556 22 ส.ค. 2556 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 6/2556 2 ก.ค. 2556 31 ก.ค. 2556 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Roles and Contributions of Land Administration in Malaysian Development รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 8 เม.ย. 2559
Managerial and Financial Support for Small and Medium Enterprises Development (A) รัฐบาลญี่ปุ่น 28 มี.ค. 2559
Checkpoint Competencies in Goods Clearance รัฐบาลสิงคโปร์ 4 ก.พ. 2559
English Language Course for Central Asian Republics รัฐบาลปากีสถาน 18 ม.ค. 2559
46th International Central Banking รัฐบาลปากีสถาน 18 ม.ค. 2559
Small Business Planning and Promotion ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) 4 ม.ค. 2559
Trainers' Training on Promotion of Self Employment and Skill Development รัฐบาลอินเดีย 16 ธ.ค. 2558
Competition Securities and Investment รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 28 ต.ค. 2558
Trainers Training on Entrepreneurship and Promotion of income Generation Activities สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบและ Ministry of External Affairs of India 20 ต.ค. 2558
Agricultural Services รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 16 ต.ค. 2558
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด