อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Strategic Business Management-SBM 2007 รัฐบาลสวีเดน 28 ก.พ. 2550
Chief Secretary General Fellowship Programme for Senior Officers of Customs รัฐบาลมาเลเซีย 24 ม.ค. 2550
International Course for Senior Officers of Customs on Commercial Fraud รัฐบาลมาเลเซีย 24 ม.ค. 2550
Checkpoint Competencies in Goods Clearance ภายใต้ ASEAN Training Awards (ATA) รัฐบาลสิงคโปร์ 3 ม.ค. 2550
Risk Management in Banking รัฐบาลสวีเดน 19 ธ.ค. 2549
SMEs in the Era of Globallization - Preparing SMEs for Involement in the International Trade รัฐบาลอิสราเอล 18 ธ.ค. 2549
Private Sector Initiative in Public Service รัฐบาลญี่ปุ่น 6 ธ.ค. 2549
Financial System (In Search for Soundness and Resilience) รัฐบาลญี่ปุ่น 15 พ.ย. 2549
International Certificate Course in Property Valuation รัฐบาลมาเลเซีย 14 พ.ย. 2549
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด