อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2553 2 ส.ค. 2553 3 ก.ย. 2553 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2553 5 ก.ค. 2553 9 ส.ค. 2553 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 22 มิ.ย. 2553 2 ส.ค. 2553 -
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2553 16 มิ.ย. 2553 14 ก.ค. 2553 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2553 31 พ.ค. 2553 30 มิ.ย. 2553 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2553 17 พ.ค. 2553 15 มิ.ย. 2553 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 14 ธ.ค. 2552 23 เม.ย. 2553 -
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2552 17 ส.ค. 2552 17 ส.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 22 มิ.ย. 2552 2 ส.ค. 2552 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2552 15 มิ.ย. 2552 17 ก.ค. 2552 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Checkpoint Competencies รัฐบาลสิงคโปร์ 29 ธ.ค. 2557
ASEAN Border Leadership Exchange Programme รัฐบาลสิงคโปร์ 26 ธ.ค. 2557
Banking and Finance (Focus: Risk Management) รัฐบาลอินเดีย 1 ธ.ค. 2557
Agricultrual Services รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 1 ธ.ค. 2557
Public Private Partnership in Development of Infrastructure Projects รัฐบาลสิงคโปร์ 14 พ.ย. 2557
Empowering Women through Entrepreneurship Development รัฐบาลอินเดีย 22 ต.ค. 2557
Entrepreneurial Management รัฐบาลอินเดีย 22 ต.ค. 2557
Certificate in Infrastructure Asset Management รัฐบาลมาเลเซีย 17 ต.ค. 2557
Entrepreneurship for Small Business Trainers/Promoters รัฐบาลอินเดีย 1 ต.ค. 2557
Innovative Leadership for Organization Growth and Excellence รัฐบาลอินเดีย 1 ต.ค. 2557
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด