อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2552 1 มิ.ย. 2552 1 ก.ค. 2552 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2552 12 พ.ค. 2552 9 มิ.ย. 2552 โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดจันทบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2552 9 มี.ค. 2552 3 เม.ย. 2552 โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครราชสีมา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 10/2551 18 ก.ย. 2551 15 ต.ค. 2551 โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงแรมเจริญศรี แกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9/2551 3 ก.ย. 2551 3 ต.ค. 2551 โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และจังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 8/2551 20 ส.ค. 2551 17 ก.ย. 2551 โรงแรม รามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7/2551 18 ส.ค. 2551 17 ก.ย. 2551 จังหวัดสระบุรีและพิษณุโลก
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ 23 มิ.ย. 2551 26 ก.ค. 2551 โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6/2551 23 มิ.ย. 2551 25 ก.ค. 2551 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และจังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2551 16 มิ.ย. 2551 16 ก.ค. 2551 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสระบุรี
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Empowering Women through Entrepreneurship Development รัฐบาลอินเดีย 25 ก.ย. 2557
Islamic Liquidity Management ภายใต้ MTCP รัฐบาลมาเลเซีย 26 ส.ค. 2557
Security Export Control in Asia รัฐบาลญี่ปุ่น 15 ส.ค. 2557
Trainers Training on Entrepreneurship and Promotion of Income Generation Activities รัฐบาลอินเดีย 4 ส.ค. 2557
Industrial Infrastructure and Sustainable Project Preparation & Appraisal รัฐบาลอินเดีย 30 ก.ค. 2557
Business Research Methodology and Data Analysis รัฐบาลอินเดีย 30 ก.ค. 2557
Small Business Planning and Promotion รัฐบาลอินเดีย 10 ก.ค. 2557
Trainers Training on Self Help Groups Formation,Growth and Sustenance รัฐบาลอินเดีย 10 ก.ค. 2557
Audit of Public Sector Enterprises รัฐบาลอินเดีย 23 มิ.ย. 2557
Introduction to the Application and Negotiation of Tax Treaties รัฐบาลมาเลเซีย 16 มิ.ย. 2557
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด