จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 8 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,520.00 3,520.00 รายละเอียด
2 8 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,360.00 4,360.00 รายละเอียด
3 1 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างฟื้นฟูแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และโต๊ะวางเครื่องบูชา กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00 85,600.00 รายละเอียด
4 30 ม.ค. 2567 ทอดตลาด ประกาศ สป.กค. เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - - รายละเอียด
5 26 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,710.00 1,710.00 รายละเอียด
6 24 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา สำหรับใช้ในราชการห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล) ห้อง R2 ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,990.00 2,990.00 รายละเอียด
7 11 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 920.00 920.00 รายละเอียด
8 11 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส หมายเลขทะเบียน ฆส - 7958 กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,300.00 20,300.00 รายละเอียด
9 9 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างเดินสายสัญญาณ (LAN) ปลั๊กไฟ และซ่อมระบบไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้น 3 อาคาร 4 อาคารสำนักงบประมาณ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,500.00 96,500.00 รายละเอียด
10 9 ม.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 93 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,700.00 16,700.00 รายละเอียด