จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 29 พ.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 695,000.00 695,000.00 รายละเอียด
2 29 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สายที่ใช้งานราชการห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-800 S/N 15L 6500781 หมายเลขครุภัณฑ์ สป4/ก.1.75/49 100 000 000 962 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,815.50 17,815.50 รายละเอียด
3 29 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อสำหรับการจัดซือกระติกน้ำร้อน จำนวน 2 ใบ ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง และตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการประจำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ห้อง R2 และ L2 ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,404.90 20,404.90 รายละเอียด
4 28 พ.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,876,000.00 1,876,000.00 รายละเอียด
5 27 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงติดวอลเปเปอร์ ห้องผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,225.00 21,225.00 รายละเอียด
6 22 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย และสายฉีดชำระสแตนเลสห้องน้ำที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,900.00 6,900.00 รายละเอียด
7 21 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,885.00 5,885.00 รายละเอียด
8 20 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 41 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,250.00 5,250.00 รายละเอียด
9 16 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อกรอบรูปสีทองพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับติดตั้งแขวนผนังเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ประจำห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) และกองงาน ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,500.00 14,500.00 รายละเอียด
10 15 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,400.00 1,400.00 รายละเอียด