จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 7 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อโทรทัศน์ Digital พร้อมกล่องรับสัญญาณ และขาตั้งโทรทัศน์แบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,994.30 27,804.30 รายละเอียด
2 7 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ฮค - 329 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,500.00 6,500.00 รายละเอียด
3 6 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ฮค-330 กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,600.00 18,600.00 รายละเอียด
4 6 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับการจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 112 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,768.00 173,768.00 รายละเอียด
5 5 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมตู้เย็น ยี่ห้อ SAMSUNG หมายเลขครุภัณฑ์ สป 1/คย2/51 100 000 006 346 สำหรับใช้งานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500.00 2,500.00 รายละเอียด
6 1 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถึง กรมสรรพากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,709.50 42,800.00 รายละเอียด
7 31 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำความสะอาดเก้าอี้ประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๑,๒,๓ และห้องคอนโทรล ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง จำนวน ๑๔๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,920.00 42,920.00 รายละเอียด
8 30 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อโช๊คอัพประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 6,000.00 รายละเอียด
9 29 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และถังพักน้ำ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,760.00 72,760.00 รายละเอียด
10 29 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซักพรมปูพื้นประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,068.00 56,068.00 รายละเอียด