จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 21 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 624,000.00 624,000.00 รายละเอียด
2 20 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำความสะอาดพรม ผ่าม่านและโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,439.00 72,439.00 รายละเอียด
3 20 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อโถปัสสาวะชายพร้อมติดตั้ง ภายในห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายชาญวิทย์ นาคบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,900.00 6,900.00 รายละเอียด
4 19 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงวอลเปเปอร์และติดตั้งมู่ลี่ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,949.29 99,949.29 รายละเอียด
5 19 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,600.00 3,600.00 รายละเอียด
6 18 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,438,400.00 2,438,400.00 รายละเอียด
7 18 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,340,000.00 2,340,000.00 รายละเอียด
8 15 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดกุญแจประตูกระจกบานเปิดที่ใช้งานราชการห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 กระทรวงการคลัง จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 6,420.00 รายละเอียด
9 14 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเปลี่ยนชุดโซลินอยด์โถปัสสาวะห้องน้ำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง บริเวณชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,280.00 4,280.00 รายละเอียด
10 14 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงปูพื้นห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 รายละเอียด