จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 29 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างถอดอ่างล้างมือพร้อมซ่อมแซมฝาผนัง บริเวณหน้าห้องน้ำกองงานรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,745.00 3,745.00 รายละเอียด
2 28 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408,575.00 408,575.00 รายละเอียด
3 22 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำแบ็คดรอปหน้าตรง มีขอบโค้ง (เฉพาะงานพิมพ์) จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้ในการจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,453.00 8,453.00 รายละเอียด
4 21 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ A4 สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,087.50 28,087.50 รายละเอียด
5 21 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายชื่อสำหรับต้นไม้ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,100.00 1,100.00 รายละเอียด
6 21 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (กะบะ) หมายเลขทะเบียน ชร-1295 กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,600.00 38,600.00 รายละเอียด
7 17 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อผ้าใบหลังคาเต็นท์ตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงการคลังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,000.00 53,393.00 รายละเอียด
8 16 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับการปฎิบัติงานใรระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NEW GFMIS Thai) ของศูนญ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223,416.00 223,416.00 รายละเอียด
9 16 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับการปฎิบัติงานใรระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NEW GFMIS Thai) ของศูนญ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223,416.00 223,416.00 รายละเอียด
10 11 ส.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด