thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  22 ม.ค. 2565
  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • thumbnail
  22 ม.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แม่ฮ่องสอน? ครั้งที่ 1/2565
 • thumbnail
  21 ม.ค. 2565
  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการ?สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
 • thumbnail
  21 ม.ค. 2565
  นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนตัวแทนผู้เอาประกันของบริษัทเอเชียประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีกรมธรรม์จากประกันภัยโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ประกันภัยรถยนต์ ประกันประเภทอื่นที่ได้รับผลกระทบ จากการขายประกันของบริษัท ทั้งนี้ ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว แต่ยังไม่มีได้รับเงินชดเชย และปัญหาเคลมประกัน “เจอ จ่าย จบ” เนื่องจากผู้เอาประกันได้ติดต่อผ่านกองทุนประกันวินาศภัยเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยสินไหมทดแทน มีบางรายยื่นหนังสือตามหลัง แต่กลับได้รับเงินชดเชยก่อน โดยต้องการทราบว่า ฐานะกองทุนประกันวินาศภัย 5,000 ล้านบาท รองรับปัญหาของผู้เอาเอเชียประกันครอบคลุมอย่างไรบ้าง จึงต้องยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • thumbnail
  20 ม.ค. 2565
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ศักราชใหม่...ความหวัง (หรือแค่ฝัน) ประเทศไทย 2022" และปาฐกถาพิเศษ "แรงขับเคลื่อนประเทศไทยในศักราชใหม่ 2022" จัดโดย นสพ.บางกอกทูเดย์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)
 • thumbnail
  19 ม.ค. 2565
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการ PPP ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
 • thumbnail
  18 ม.ค. 2565
  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
 • thumbnail
  18 ม.ค. 2565
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 พระราชทานแก่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หน้าพระฉายาลักษณ์
 • thumbnail
  18 ม.ค. 2565
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 พระราชทานแก่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หน้าพระฉายาลักษณ์
 • thumbnail
  17 ม.ค. 2565
  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้แทนรัฐมนตรีในผลัดเวรเฝ้า ฯ ที่ 2 วางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในนามคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565