thumbnail

ภาพข่าวและกิจกรรม rss-icon
 • thumbnail
  9 พ.ค. 2567
  นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
 • thumbnail
  28 พ.ค. 2567
  นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานเสวนา “เดลินิวส์ ทอล์ก 2024” (Dailynews Talk 2024) หัวข้อ "ครบ 5 ปี ภาษีที่ดินฯ : อนาคตอสังหาฯ และเศรษฐกิจไทย"
 • thumbnail
  28 พ.ค. 2567
  นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมการจัดงานกาชาดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567
 • thumbnail
  28 พ.ค. 2567
  นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 6/2567
 • thumbnail
  24 พ.ค. 2567
  นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการ CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่” ปีที่ 5 ประจำปี 2567 เพื่อผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษที่เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มงานอาชีพต่างๆ และรับฟังบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมทางการเงิน สร้างงาน สร้างอาชีพ และการออม ณ เรือนจำชั่วคราวโคกก่อง เรือนจำกลางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
 • thumbnail
  23 พ.ค. 2567
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 3/2567 และแถลงข่าวภายหลังการประชุม
 • thumbnail
  23 พ.ค. 2567
  นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทการประกันภัยกับการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน”
 • thumbnail
  23 พ.ค. 2567
  นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้ประชุมหารือข้อราชการกับนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน ปละตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
 • thumbnail
  23 พ.ค. 2567
  นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการ สคร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สคร. ให้การต้อนรับเเละรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร.
 • thumbnail
  21 พ.ค. 2567
  นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่