รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2551
2 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ, สถานที่สอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และความสามารถ, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552034434
icon

article