หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1/2560
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1/2560
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1/2560
วันที่เริ่ม 26-04-2560
วันที่สิ้นสุด 26-05-2560
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และจังหวัดหนองคาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon