หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7
วันที่เริ่ม 22-05-2560
วันที่สิ้นสุด 08-06-2560
สถานที่ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon