หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4/2560
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4/2560
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4/2560
วันที่เริ่ม 03-08-2560
วันที่สิ้นสุด 31-08-2560
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon