ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ แฟ้มสันรูด ขนาดเอ 4 ขนาดสันแฟ้ม 10 มิลลิเมตร จำนวน 60 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119429231
งบประมาณ:
1,500.00
ราคากลาง:
1,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา 29 พ.ย. 2566

article