จ้างซ่อมเครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สายที่ใช้งานราชการห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-800 S/N 15L 6500781 หมายเลขครุภัณฑ์ สป4/ก.1.75/49 100 000 000 962 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119500106
งบประมาณ:
17,815.50
ราคากลาง:
17,815.50
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 พ.ย. 2566

article