เช่ารถรับรองเพื่อเป็นพาหนะเดินทางในต่างประเทศ แก่คณะผู้แทนไทยในระหว่างการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66069043672
งบประมาณ:
160,000.00
ราคากลาง:
111,127.68
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 มิ.ย. 2566

article