ซื้อการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099664346
งบประมาณ:
100,000.00
ราคากลาง:
99,991.50
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 ก.ย. 2566

article