ซื้อสำหรับการจัดซือกระติกน้ำร้อน จำนวน 2 ใบ ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง และตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการประจำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ห้อง R2 และ L2 ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119448651
งบประมาณ:
20,404.90
ราคากลาง:
20,404.90
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 พ.ย. 2566

article