ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66079180028
งบประมาณ:
6,915.00
ราคากลาง:
6,915.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 ก.ค. 2566

article