ซื้อชุดกุญแจประตูกระจกบานเปิดที่ใช้งานราชการห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 กระทรวงการคลัง จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099273989
งบประมาณ:
6,420.00
ราคากลาง:
6,420.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15 ก.ย. 2566

article