ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ออป จำนวน 2 รายการ และผ้าต่วน จำนวน 2 รายการ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66059505356
งบประมาณ:
12,800.00
ราคากลาง:
12,800.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 พ.ค. 2566

article