จ้างจ้างเหมาประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วงบริเวณรอบรั้วกระทรวงการคลัง สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059509164
งบประมาณ:
20,000.00
ราคากลาง:
20,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 พ.ค. 2567

article