ซื้อการจัดซื้อซองจดหมายเบอร์ 8 1/2 จำนวน 1,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67039380693
งบประมาณ:
3,000.00
ราคากลาง:
3,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 มี.ค. 2567

article