เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099660506
งบประมาณ:
640,000.00
ราคากลาง:
640,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 29 ก.ย. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2566

article