จ้างทำความสะอาดเก้าอี้ประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๑,๒,๓ และห้องคอนโทรล ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง จำนวน ๑๔๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089682445
งบประมาณ:
42,920.00
ราคากลาง:
42,920.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 ส.ค. 2566

article