article

Multimedia rss
เว็บไซต์รองรับการเล่นวิดีโอจากประเภทต่อไปนี้ MP3 , MP4 , Embled เท่านั้น
"กระทรวงการคลังพร้อมประชุม AFMM"
การเตรียมจัดงานประชุม รมว.คลังอาเซียน ที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562
ปรับภูมิทัศน์บริเวณกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง
รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ Business Smart
รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษรายการฮาร์ดคอข่าว ทาง ททบ.5
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าโครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์รายการเคลียร์คัดชัดเจน
"ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกับภารกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไทย"
รมช.คลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย