- บุคลากร 4 - นักวิชาการพัสดุ 4 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
- บุคลากร 4 - นักวิชาการพัสดุ 4 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2549
12 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ /สำนักงานเลขานุการกรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
14 มิ.ย. 2549 doc300849
icon
14 มิ.ย. 2549 fpo8
icon
14 มิ.ย. 2549 fpo14
icon

article