ประกาศ สป.กค. รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
ประกาศ สป.กค. รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2565
2 อัตรา

article