ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566
5 อัตรา

article