ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564
5 อัตรา

article