ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564
1 อัตรา

article