ประกาศ สป.กค. เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศ สป.กค. เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564
2 อัตรา

article