ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567
1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

article