รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2551
1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ( ชั้น 6 อาคาร 1) ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ, วันเวลา สถานที่สอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552037145
icon

article