รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2551
2 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ( ชั้น 6 อาคาร 1) ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552035813
icon
- 1552035813
icon

article