รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานใน สำนักงานรัฐมนตรี และ สป.กค. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (3 อัตรา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานใน สำนักงานรัฐมนตรี และ สป.กค. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (3 อัตรา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2552
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ, (นักวิชาการคอมฯ), (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article