สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 4 อัตรา
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 4 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2552
4 อัตรา

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 4 อัตรา ดังนี้
1 ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักเงินกู้โครงการ จำนวน 2 อัตรา
2 ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ สำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
3 ) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552028901
icon

article