สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2553
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารสำนักงานและสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โทร. 02-272-0300 ต่อ 261-262; e-mail : recruitment@dpa.or.th

article