การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2553
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2251-8199 3/3 ต่อ 4801, 4810 โทรสาร 0-2251-8198 ในเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552021815
icon

article