รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555)
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555)
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2555
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

article