ประกาศ สป กค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ และประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศ สป กค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ และประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564
1 อัตรา

article