ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567
11 อัตรา

article