รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555
1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article