ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ประกาศเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2567
1 อัตรา

article